experimenten van zwarte en witte cirkels

experiments in black and white circles

Terwijl ik aan het leren ben hoe geprogrammeerde en generatieve animaties werken, verbaas ik me het meest over het aspect van illusie dat erin zit. Als maker moet je de algoritmes bedenken, die de kijker, terwijl ze naar dezelfde animatie kijken, niet kent en niet ziet. Je laat twee witte cirkels om elkaar draaien, en het lijkt voor de kijker een duizelige sneeuwpop. Je moet als maker op een heel andere manier gaan nadenken over wat je wilt dat mensen zien, en hoe je daarvoor een zo simpel mogelijke illusie kan maken.

Om hier meer over te leren ben ik deze reeks van animaties begonnen. De eerste was een simpele cirkel die vanuit het midden steeds groter wordt en daarna opnieuw begint. De achtergrond- en voorgrondkleur (zwart en wit) wisselt als de cirkel opnieuw begint. Dat leek me een leuke variatie, maar het is opvallend hoeveel mensen het niet opvalt. De illusie is dat het contrast tussen de voor en achtergrond altijd gelijk is, waardoor je niet (direct) door hebt dat de kleuren zijn omgedraaid.

De onderstaande animaties staan op volgorde van meest recent naar ouder. Je kunt deze ook vinden op mijn Instagram!

While I am learning how programmed and generative animations work, I am most amazed at the aspect of illusion that it encompasses. As a creator you have create the algorithms, which the viewer does not know and does not see while watching the same animation. You can have two white circles move around each other, and it looks like a dizzy snowman. As a creator, you have to start thinking in a completely different way about what you want people to see, and how you can make the simplest possible illusion for that.

To learn more about this, I started this series of animations. The first was a simple circle that grows from the center and then starts again. The background and foreground colors (black and white) change when the circle starts from the center again. That seemed like a simple variation to me, but it is striking how many people do not notice it. The illusion is that the contrast between the foreground and background is always the same, so you do not (immediately) realize that the colors are reversed.

The animations below are in order from most recent to older. You can also find them on my Instagram!

circles 5

circles 4

circles 2

circles 1

circles 0